Estás eiquí: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

LOCALTEX é unha ferramenta composta por unha serie de programas integrados, que interactúan entre sí e que nos facilitan a realización das tarefas administrativas máis comúns nunha entidade local. Evita que os trámites se fagan desde programas desconexos , e que os expedientes se transformen en documentos esparcidos polas pc's da entidade, que fagan difícil a súa consulta e posterior reutilización. Permite a automatización de procesos, incrementa a productividade na xestión e aproveita as posibilidades que hoxe en día ofrece a informática.

Localtex estructura a información de modo que se fai moi sinxelo o acceso a mesma e ofrece un sistema que facilita o intercambio entre usuarios e homoxeniza os procesos administrativos.

 

Acceso ClientesEstá en Liña

Temos 1 convidado en liña